Certificeringen

Het verwijderen van asbest is een zorgvuldige en gevaarlijke klus. Dit mag dan ook alleen gedaan worden door asbestsaneringsbedrijven met bepaalde keurmerken.

Procescertificaat

Asbestsaneringsbedrijven moeten over een procescertificaat asbestverwijdering beschikken. Op de website van Stichting Certificatie Ascert vindt u een overzicht van alle gecertificeerde bedrijven, waarvan Methorst Milieu  er uiteraard één is.

Neem contact opVoor vragen en offertes

Nude 1
3911 VK Rhenen
Nederland
T 033 7200 987
E info@methorstmilieubv.nl