Regelgeving asbest

Panden die voor 1994 gebouwd zijn, kunnen asbest bevatten. Toen bleek dat asbest schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid, is de toepassing van asbest door de overheid verboden. Op deze pagina leest u meer over de actuele wet- en regelgeving omtrent asbest in Nederland.

Gebruik van asbest

Het toepassen van asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. Ook het verkopen, importeren of opnieuw toepassen van asbest is verboden. Gebouwen die na deze tijd gebouwd zijn, mogen/kunnen dus in principe geen asbest meer bevatten.

In de Europese Unie is bovenstaande regel sinds 2005 van toepassing.

Regelgeving asbestdaken

Er zijn met name regels vastgesteld voor daken die asbest bevatten. De regering kwam een tijd geleden met een regel dat alle asbestdaken voor eind december 2024 vervangen moesten worden. De Eerste Kamer stemde echter niet in met dit voorstel. Wel zijn de volgende regels van toepassing voor asbestdaken:

  • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van hun asbestdak, tenzij zij in een pand wonen waar een VVE (Vereniging Van Eigenaren) actief is. In dat geval is de vereniging verantwoordelijk hiervoor.
  • Voor het slopen van een asbestdak heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Voordat u deze vergunning krijgt, moet u een asbestinventarisatie laten doen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
  • Zelf verwijderen van asbestmateriaal mag slechts in sommige gevallen. Meer informatie hierover leest u hier.
  • Wanneer uw dak al beschadigd is, groter is dan 35m2, er asbesthoudende dakleien op het dak liggen en/of het om een dak van een bedrijfspand gaat, bent u verplicht om een asbestsaneringsbedrijf in te schakelen.

Regels van gemeenten

Uw gemeente kan zelf extra regels hebben omtrent asbest en asbestsanering. Raadpleeg uw gemeente voor meer informatie.

logo Methorst Milieutechniek
Meer weten over deze expertise? Tel: 033 7200 987