Chroom 6

Chroom 6, ook wel bekend als Chroom VI, is een stof die jarenlang gebruikt werd in verf en metaal. Bij diverse werkprocessen, zoals het mechanisch bewerken van oppervlakken of lasafzuiging, kan deze stof vrijkomen. Later bleek dat de stof kankerverwekkend kan zijn voor mensen en sterk milieuvervuilend is. Sinds 1 maart 2017 is de wet- en regelgeving omtrent het werken met Chroom dan ook strenger geworden en geldt ook een verlaagde wettelijke grenswaarde voor blootstelling aan Chroom 6.

Waar komt Chroom 6 voor?

Chroom 6 komt voor in roestwerende verf, op staalconstructies, geconserveerd hout (bijvoorbeeld oude schuttingen) en bij het maken van beton.

Bij het schuren, zagen, boren, branden of slopen van deze onderdelen, kan de schadelijke stof Chroom 6 vrijkomen. De hele ruimte waarin de aangetaste voorwerpen staan, kan vervolgens vervuild raken. Niet alleen vloeren en meubels, maar zelfs etenswaren en mensen kunnen in contact komen met deze gevaarlijke moleculen.

Chroom 6 kan - in tegenstelling tot asbest - op meerdere manieren naast inademing het lichaam binnendringen. De stof kan namelijk ook via de huid of tijdens het inslikken het lichaam in komen. Wanneer een persoon in aanraking komt met een hoge dosering, leidt Chroom 6 tot ernstige gezondheidsrisico’s zoals kanker.

Aanwezigheid van Chroom 6 vaststellen

Bij het bewerken van oppervlakken die Chroom 6 bevatten, kan de schadelijke stof dus vrijkomen in de lucht. Je kunt Chroom 6 met het blote oog niet zien, maar er zijn verschillende manieren waarop de aanwezigheid van Chroom 6 kan worden vastgesteld:

  • Luchtmeting: er wordt met een luchtpomp met filter lucht uit de ademzone van aanwezige personen in de ruimte opgenomen. De lucht wordt vervolgens getoetst aan de grenswaarden.
  • Materiaal- en/of veegmonsters: vaststelling kan door middel van materiaalanalyse ter plaatse met behulp van röntgenfluorescentie apparatuur in combinatie met chemische analyse en/of het nemen van veegmonsters.

Chroom 6 laten inventariseren

Het inventariseren van Chroom 6 is een zorgvuldige en gevaarlijke klus. Het is dan ook belangrijk dat dit gedaan wordt door een deskundig en gecertificeerd bedrijf.

Vermoedt u dat er in uw pand sprake is van Chroom 6-vervuiling?

Schakel Methorst Milieu B.V. in voor de Chroom 6 inventarisatie van uw pand. Neem contact met ons op voor meer informatie.

logo Methorst Milieutechniek
Meer weten over deze expertise? Tel: 033 7200 987